top of page
KMKLOGGA

Kolbäcks Musikkårs

Utmärkelser

Hedersmedlem

Kolbäck 2024-03-18

Kjell-Ove Ericson

har genom förtjänstfullt arbete i Kolbäcks Musikkår bidragit till dess fortlevnad och utveckling i mer än

50år

”Min bana som musikant började i Kolbäcks Kommunala Musikskola 1967 då man som första instrument fick välja på blockflöjt eller mandolin. Jag valde blockflöjten. Jag trälade med detta instrument i ett år, 1968 började jag att spela klarinett, inspirerad av två kusiner som trakterade detta instrument. Som lärare fick jag en musikseregant från Flygets Musikkår i Västerås. 1971 började min blåsorkesterbana i Kolbäcks Ungdomsorkester som ingick i den kommunala musikskolan. Hösten 1972 då jag började i högstadiet i Kolbäck blev jag så gott som kommenderad att börja spela i Kolbäcks Musikkår av dåvarande dirigenten Gunnar Gårdnäs, han var även pappa till min bästa kompis som inte heller kom undan. Och på den vägen är det……. I början av 1980-talet utbildade jag mig i den ädla konsten dirigering och 1985 axlade jag ansvaret som 1:e dirigent i KM. Samtidigt lade jag klarinetten åt sidan och började spela euphonium. 1997 lämnade jag 1:e dirigentrollen för att ägna mig åt spelandet på heltid. 2017 återtog jag rollen som dirigent för att 2023 lämna över taktpinnen till nuvarande dirigent Jenny Hägg.

Hedermedlem2024

Hedersmedlem

Kolbäck 2012-02-20

Kent Sjöström

har genom förtjänstfullt arbete i Kolbäcks Musikkår under

50år

Jag tyckte det var häftigt när musikkåren marscherade förbi vårt hus i Kolbäck. I första ledet gick min blivande svåger Stig, som spelade klarinett. Han hade varit med sedan kåren startade 1950. Inspirerad av Stig började jag 1958 ta klarinettlektioner hos Gunnar Gårdnäs som anställts som kommunal musiklärare. Senare fick jag en ny lärare från Flygets Musikkår, varefter jag 1959 började spela i Kolbäcks Musikkår. Efter ytterligare några år började jag även spela basklarinett i en klarinettkvartett och fuskade en kort tid på trummor i den nya ungdomsorkestern. Under mina universitetsstudier kunde jag inte delta i några repetitioner, varför Gunnar Gårdnäs beordrade mig att spela bastrumma vid kårens marschframträdanden. 2012 fick jag, tillsammans med min svåger Stig Larsson och Sven-Erik Baarman ta emot ett hedersdiplom för förtjänstfullt arbete i 50 år. På min 70-årsdag fick jag en tenorsaxofon av min familj, vilket innebar att jag 2018 började blåsa igen i kåren. Jag ångrar att jag inte återupptog mitt blåsande tidigare, eftersom jag verkligen uppskattar den trevliga samvaron och ”stämningen” i kåren även under repetitionerna. Genom projektet ”Aspiranterna” kan jag även glädjas åt nya unga musikanter i kåren.

Kent som yngste medlem
Kent bastrumma 2017
Bastrumslagare 2017
30April2023
KMKmedlemmar
Kent som yngste medlem, dirigenten Gunnar Gårdnäs i mitten och äldste medlemmen Ivar Barkman (VLT 1960)
bottom of page